Homestay in Pokhara Kaski Nepal (List 21 to 25)


21) Homestay Name : Lovelyhill
Address : Pokhara-18, Kaski Nepal
Contact : 9856064868

22) Homestay Name : Sidhing
Address : Machhapuchhre-9, Kaski Nepal
Contact : 9846532630

23) Homestay Name : Tamang
Address : Machhapuchhre-9, Kaski Nepal
Contact : 9849521536

24) Homestay Name : Jaau Hai Himal
Address : Machhapuchhre-9, Kaski Nepal
Contact : 9856035345

25) Homestay Name : Machhapuchhre Bhedawaari
Address : Machhapuchhre-6, Kaski Nepal
Contact : 9846021439


Comments