Homestay in Pokhara Kaski Nepal (List 6 to 10)


6) Homestay Name : Sadikshya
Address : Machhapuchhre-4, Kaski Nepal
Contact : 9846999542

7) Homestay Name : Thulakhet
Address : Pokhara-23, Kaski Nepal
Contact : 9806733061

8) Homestay Name : Dhital Hemjakot
Address : Machhapuchhre-6, Kaski Nepal
Contact : 9846280310

9) Homestay Name : Ghalel
Address : Machhapuchhre-8, Kaski Nepal
Contact : 9846355247

10) Homestay Name : Kaahun Dharahara Premium
Address : Pokhara-11, Kaski Nepal
Contact : 9869150076Comments